Temporärt valutatillägg

Det är dyrt att vara svensk nu!

Du är säkert väl medveten om Coronakrisens inverkan på världsekonomin och hur detta också påverkat den svenska kronan. Detta slår hårt mot oss som importerar merparten av de råvaror och produkter som levereras till den svenska marknaden.

Eftersom den svenska kronan pendlar på historiskt låga nivåer så hoppas vi att den kan göra en återhämtning när den värsta oron har lagt sig. Därför inför vi nu istället ett rörligt valutatillägg på alla våra produkter, gällande fr.o.m. måndagen den 6/4. Valutatillägget utgår ifrån en EUR-kurs motsvarande SEK 10,50 och justeras löpande veckovis till aktuell kurs, baserat på officiell valuta-statistik.

2020-04-07 13:19